Hrad Landštejn

Hrad byl vybudován na počátku 13. století moravskými Přemyslovci jako opěrný bod území na pomezí Čech, Moravy a Rakouska.Svým pojetím dvou věží propojených palácem, představuje ojedinělý komplex svého druhu v Čechách a je jednou z nejvýznačnějších románských památek ve střední Evropě.

Více informací o hradu a jeho okolí najdete na adrese www.hradlandstejn.czJindřichův Hradec

Byl založen okolo poloviny 12. století. První písemná zmínka pochází z roku 1220. Historie a osud města a kraje je spjat z působností jednoho z nejmocnějších šlechtických rodů České království - pánů z Hradce. Hlavní dominantou je Státní hrad a zámek J.Hradec, který je třetím nejrozsáhlejším památkovým objektem v České republice.

Rozkládá se na ploše větší jak 3 hektary a má 320 místností. Mezi technické kuriozity patří funkční úzkokolejná železnice z Jindřichova Hradce do Nové Bystřice a do Obrataně.

Více informací o tomto městě a okolí najdete na adrese www.jh.czTelč

Město Telč bylo založeno v první polovině 12. století a dnešní unikátní renesanční podobu získalo po roce 1550 za vlády Zachariáše z Hradce, který vtiskl městu podobu, jenž nebyla do dnešní doby podstatně změněna. Díky tomuto unikátu byla Telč roku 1992 zařazena do seznamu chráněných památek UNESCO.

Více informací o tomto městě najdete na adrese www.telc.czSlavonice

Jedná se o městkou památkovou rezervaci jejíž základ vznikl 2. polovině 13. století. Další rozvoj výrazně ovlivnilo 14. století kdy byla původní ves přeměněna v město s opevněním. Největší chloubou města jsou pozdně gotické a renesanční domy, které se dochovaly na obou náměstích Slavonic.

Více informací o tomto městě najdete na adrese www.slavonice-město.czČervená Lhota

Na skále obklopené zámeckým rybníkem stojí zámek Červená Lhota, který vznikl na místě staré tvrze. Doba vzniku tvrze není známá a nelze určit ani prvního majitele. V letech 1658 až 1678 byly na zámku prováděny ranně barokní úpravy, kde současně italští umělci pracovali na výzdobě interiérů.

V letech 1841 - 1863 proběhla na zámku romantická přestavba v novogotickém slohu, přičemž současně byly upravovány i interiéry.K zámku paří i zámecký park, který je velmi oceňován botaniky, kde je umístněna zámecká kaple, která je nedílnou součástí zámku.Úzkokolejka

Více než jedno století patří ke koloritu Jindřichohradecka lokálka s rozchodem kolejí 760 mm s délkou tratí však úctyhodných 79 km. Jedná se o dvě tratě a to JH - Nová Bystřice a JH - Obrataň. Tyto tratě jsou významnou technickou památkou a dodnes slouží k pravidelné osobní a nákladní dopravě.

Podrobnosti o dopravě najdete na adrese www.jhmd.cz