Milan a Jiřina Markovi

(jednatelé společnosti Chatová osada Leština s.r.o.)


e-mail: lesnihospudka@seznam.cz


objednávky : p. M. Marek        tel. 721 461 834
                        pí. E. Pašová     tel. 777 052 302